:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็ก
วัน เวลา ส่ง 24 ม.ค. 6112:01:14
จาก กศน. อำเภอกุดชุม
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐๐๒/๐๙๔

 รายงานปัญหาโสเภณี  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1