:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขโสเภณีเด็ก
วัน เวลา ส่ง 24 ม.ค. 6109:11:28
จาก กศน. อำเภอป่าติ้ว
ที่ ศธ 0210.60007/44

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2