:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็ก
วัน เวลา ส่ง 23 ม.ค. 6114:04:24
จาก กศน. อำเภอมหาชนะชัย
ที่ ศธ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐๐๘ /0๗๒

 


มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็ก   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2