:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๖๑
วัน เวลา ส่ง 22 ธ.ค. 6015:22:50
จาก กศน. อำเภอมหาชนะชัย
ที่ ศธ 0210.6008/1018

 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยโสธร ประจำปี  ๒๕๖๑  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2