:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๖๑
วัน เวลา ส่ง 22 ธ.ค. 6014:02:55
จาก กศน. อำเภอค้อวัง
ที่ ศธ ที่ศธ ๐๒๑๐.๖๐๐๓/๙๑๘

 กศน.อ.ค้อวังส่งแผนฯการค้ามนุษย์  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1