:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรืนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ
วัน เวลา ส่ง 09 ก.พ. 6116:32:16
จาก กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 0210.60/216

จึงเรียมาเพื่อดำเนินการ    ดาวน์โหลดไฟล์ที่1