:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน
วัน เวลา ส่ง 06 ก.พ. 6113:55:10
จาก กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ที่ ศธ 0210.60/191

      การขับเคลื่อนการดำเนินงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน     ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4