:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการประชุมชี้แจง N-NET
วัน เวลา ส่ง 29 ม.ค. 6113:47:24
จาก กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ที่ ศธ 0210.60/143

 ประชุมชี้แจง N-NET คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ / สนามสอบ วันที่  31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง     ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2