:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การอบรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร"การเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หัวข้อ "การส
วัน เวลา ส่ง 24 ม.ค. 6111:59:36
จาก กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 0210.60/122
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการใหม่ หลักสูตร"การเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงให้ท่านแจ้งบุคคลที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าร่วม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1