:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำข้อมูลและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ประจำปี2561
วัน เวลา ส่ง 22 ม.ค. 6116:57:34
จาก กลุ่มภาคีเครือข่าย
ที่ ศธ 0210.60/112

 การจัดทำข้อมูลและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ประจำปี 2561
   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2