:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สำรวจการเช่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
วัน เวลา ส่ง 16 ม.ค. 6114:49:35
จาก กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ที่ ศธ ศธ0210.60/082

 แจ้ง กศน.อำเภอตอบแบบสำรวจ


การเช่าเครือช่ายอินเทอร์เน็ตของ กศน.อำเภอ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มกราคม 2561*แนะนำว่าให้อำเภอละไม่เกิน 1,000 บาท


 รายละเอียด คลิ๊ก>>


แบบสอบถาม คลิ๊ก>>