:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วัน เวลา ส่ง 08 ม.ค. 6111:15:32
จาก กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ที่ ศธ 0210.60/046

 ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์สอบ N-NET   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5